Certyfikaty i uprawnienia


DECYZJA Nr 8/2009
DECYZJA Nr ZT 94/2004
DECYZJA Nr UC-22-43-W 2-02
DECYZJA Nr UC-22-43-W 1-99
DECYZJA Nr UC-22-43-N 2-02
DECYZJA Nr UC-22-43-N 1-99
DECYZJA Nr UC-22-43-E 1-04 <a href="http://www.zegarkow24h.com" title="zegarki repliki">zegarki repliki</a>
 
1. Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w Rzeszowie
 
a/ do wytwarzania zbiorników bez i niskociśnieniowych na materiały żrące lub trujące
   - decyzja nr UC-22-43-W/1-99 z dnia 17.02.1999 r. .
 
b/ do naprawy zbiorników ciśnieniowych oraz bez i niskociśnieniowych na materiały żrące lub trujące 
   - decyzja nr UC-22-43-N/1-99 z dnia 17.02.1999 r. .
 
c/ do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
   - decyzja nr UC-22-43-W/2-02 z dnia 18.03.2002 r. .
 
d/ do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
   - decyzja nr UC-22-43-N/2-02 z dnia 18.03.2002 r. .
 
e/ do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych
   - decyzja nr UC-22-43-E/1-04 z dnia 15.06.2004 r. .
 
2. Ocena zgodności przez Jednostkę Notyfikowaną UDT-CERT na znak CE stałych  zbiorników
   ciśnieniowych - moduł B1 , F i G dyrektywy 97/23/WE.
 
3.Zatwierdzenia typu Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie
 
a/ zbiorników pomiarowych o pojemnościach nominalnych V = 3 - 30 m3, jednokomorowych,
   naziemnych na spirytus
  - decyzja nr ZT94/2004 z dnia 26.02.2004 r.    
 
b/ zbiorników pomiarowych do cieczy o pojemnościach nominalnych V = 30 - 60m3, trzykomorowych,
   podziemnych na paliwa płynne ropopochodne
  - decyzja nr ZT8/2009 z dnia 26.01.2009 r.