Podziemne dwupłaszczowe zbiorniki do magazynowania produktów ropopochodnych