O Firmie


 

  

  POM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zakładem produkcyjnym działającym na rynku od 1998 rok na bazie majątku i kilkudziesięcioletniego doświadczenia "POM" s.c. i Państwowego Ośrodka Maszynowego   w Ropczycach (Brzyznej). Siedziba firmy i zakład produkcyjny znajduje się w Ropczycach przy ulicy Mickiewicza 107 ( przy trasie E 4, pomiędzy Rzeszowem a Tarnowem).

     Podstawowy park  maszynowy  przejęty na  początku działalności   przez  spółkę, wyszkolona zaangażowana załoga ,sprawdzone  technologie wytwórcze pozwoliły na płynny start i stały wzrost produkcji oraz obrotów firmy.
   W chwili obecnej, posiadamy halę produkcyjną konstrukcji stalowych i zbiorników wyposażoną  w suwnice bramowe, dział obróbki mechanicznej oraz niezbędny, stale modernizowany park maszynowy do produkcji wszelkiego rodzaju zbiorników i konstrukcji stalowych spawanych .
    Doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna i spawacze z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Indywidualne podejście do każdego zagadnienia umożliwia wypracowanie optymalnych rozwiązań spełniających w pełni oczekiwania klienta. Zapewniamy pełną elastyczność w kontaktach  z  klientami, aktywność  i   pomysłowość  w poszukiwaniach optymalizacji konstrukcji pod kątem funkcjonalności oraz kosztów wytworzenia, wykorzystanie i zastosowanie praktyczne zdobytej wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu technicznym jak też produkcyjnym realizowanych zleceń.
    Gwarantujemy wysoką jakość naszych wyrobów i usług, doradztwo techniczne, szybkie terminy uruchomienia produkcji oraz terminowość wykonania zlecenia, rozsądne ceny i elastyczne warunki płatności.
 
    Liczymy na zainteresowanie naszą ofertą oraz nawiązanie współpracy .
Będziemy wdzięczni za możliwość otrzymania zaproszeń do składania ofert w realizowanych przez Państwa projektach.
 
OFERTA
 
    Zakład specjalizuje się w produkcji aparatów i urządzeń dla gorzelni rolniczych i przemysłowych rozsianych po całej Polsce. Firma oprócz wykonawstwa zapewnia dostawę wyprodukowanych urządzeń na terenie kraju, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  remonty bieżące i kapitalne oraz części zamienne i gotowe podzespoły.
   Produkujemy urządzenia według własnej dokumentacji lub powierzonej,  jak również podejmujemy się odtworzenia urządzeń według istniejących konstrukcji lub ich modernizacji. 
 
Urządzenia i maszyny dla gorzelni rolniczych i przemysłowych:
- aparaty odpędowe i destylacyjne ,
- deflegmatory i cylkulatory ,
- chłodnice spirytusu i kondensatory(skraplacze) ,
- odbieralniki spirytusu i fuzli,
- kadzie fermentacyjne i zacierowe ,
- kadki drożdżowe,
- parniki i zawory spustowe ,
- płuczki , przenośniki i podnośniki do ziemniaków,
- zbiorniki buforowe na wodę technologiczną , melasę , wywar i spirytus ,
- zbiorniki pomiarowe na spirytus etylowy ( UDT i GUM),
- podgrzewacze do zacieru odfermentowanego,
- podgrzewacze przeponowe do aparatu destylacyjnego (UDT) ,
- układy kontrolno-pomiarowe spirytusu,
- inne takie jak ; łapacze kamieni , rury barbotażowe , stągwie filtra ,rozdzielacze pary,latarki przepływowe proste i kątowe ,syfony itp.
 
Oprócz podstawowej produkcji ,wychodząc naprzeciw zapotrzebowania rynku oraz dbając o ciągły rozwój i doskonalenie swojej firmy, rozszerzyliśmy swoją podstawową ofertę produkcyjną o :
- konstrukcje stalowe mało i wielkogabarytowych hal i wiat przemysłowych,
- konstrukcje stalowe wsporcze pod instalacje przemysłowe i ciągi technologiczne ,
- barierki , balustrady ,pomosty ,schody i drabiny technologiczne ,
- bramy wjazdowe przesuwne , ogrodzenia , okna i drzwi stalowe rozwierane i przesuwne , kraty,
- maszty stalowe i panele reklamowe,
- konstrukcje stalowe na rzecz drogownictwa ( konstrukcje sygnalizatorów świetlnych , balustrady mostowe i poręcze itp.) ,
- ekologiczne podziemne dwupłaszczowe zbiorniki do magazynowania produktów ropopochodnych, jedno , dwu i trzykomorowych , w dwóch wersjach posadowienia; podjezdniowe i pozajezdniowe , o pojemnościach od 5-60 [m3] ,
- ekologiczne dwupłaszczowe naziemne zbiorniki technologiczne do magazynowania olejów napędowych i opałowych ,
- zbiorniki na sprężone powietrze , hydroforowe, na ścieki , na wodę pitną i technologiczną , na ciecze ciekłe zapalne ,żrące lub trujące ,
- silosy na materiały sypkie,
- zbiorniki na spirytus etylowy i metylowy ,
- linie do wypału i sortowania węgla drzewnego ( retorty przenośne i obrotowe, sortowniki węgla drzewnego, przenośniki taśmowe , odciągi i filtry odpylające , przenośniki kubełkowe , suszarnie do brykietu , stoły wibracyjne do pakowania worków z węglem na palecie itp),
- kominy stalowe jedno i dwuściankowe ze stali węglowej i kwasoodpornej z przeznaczeniem dla  kotłowni na węgiel ,gaz i olej opałowy ,
- urządzenia dla zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych ( warniki ,destruktory,przenośniki ślimakowe,zbiorniki na tłuszcz ,sterylizatory ,wanny),
- urządzenia dla zakładów przetwórstwa paszowego ( zbiorniki na tłuszcz , przenośniki, ślimakowe i taśmowe ,zbiorniki na melasę ,cyklony ),
- urządzenia dla zakładów stolarki budowlanej ( silosy na odpady drzewne , cyklofiltry workowe, przenośniki taśmowe , ciągi technologiczne) ,
- autoklawy,
- wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe,
- mieszalniki z płaszczem grzejnym lub bez,
- aparaty do destylacji olejków eterycznych przewoźne i stacjonarne,
- podnośniki płytowe nożycowe dla serwisu ogumienia samochodów osobowych,
- urządzenia nietypowe i prototypowe różnego przeznaczenia ze stali węglowej ,kwasoodpornej i żaroodpornej , miedzi i aluminium ,
- inne według dokumentacji klienta .
 
Świadczymy usługi w zakresie:
- cięcie na gilotynie i plazmą ,
- cięcie kształtowników piłami taśmowymi,
- walcowanie ,
- spawanie łukowe elektrodą otuloną (111) ,łukowe w osłonie gazów metodą MIG(131) , MAG(135) oraz TIG (141) ,
malowanie hydrodynamiczne ,
      - tłoczenie,wyginanie elementów na prasie 60 [t] .
- montaż , naprawa i modernizacja zbiorników ,ciągów technologicznych ,kanałów ,instalacji i rurociągów w zakładach produkcyjnych.
 
    Produkcja i usługi realizowane są w oparciu o dokumentację klienta  bądź własną wykonaną przez nasz dział techniczny i przygotowania produkcji. W zakresie uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego w Rzeszowie  opracowujemy kompletną dokumentację techniczną zbiorników i urządzeń ciśnieniowych wg założeń klienta z wymaganym przepisami zatwierdzeniem.
    Wszystkie produkowane przez nas zbiorniki na paliwa płynne i spirytus etylowy ,posiadają aktualne zatwierdzenia typu zbiorników pomiarowych do cieczy wydane decyzją Głównego Urzędu Miar w Warszawie.