Realizacje
Urządzenia dla zakładów stolarki budowlanej
Urządzenia dla zakładów przetwórstwa paszowego
Urządzenia dla zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych
Urządzenia i maszyny dla gorzelni rolniczych i przemysłowych
Konstrukcje stalowe dla drogownictwa
Kominy stalowe
Linie do wypału i sortowania węgla drzewnego
Podziemne dwupłaszczowe zbiorniki do magazynowania produktów ropopochodnych
Konstrukcje stalowe mało i wielkogabarytowych hal
Prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektów i instalacji przemysłowych
Dwupłaszczowe naziemne zbiorniki technologiczne do magazynowania olejów napędowych i opałowych
Zbiorniki na spirytus etylowy i metylowy
Inne zbiorniki
Maszty stalowe i panele reklamowe
Balustrady, pomosty,bramy, schody i drabiny technologiczne
Mieszalniki z płaszczem grzejnym lub bez
Podnośniki płytowe nożycowe dla serwisów samochodowych
Kadki dla zakładów chemicznych
Przyczepki samochodowe
Stół obrotowy
Zbiorniki magazynowe
Makieta rakiety V2
Aparatura laboratoryjna odpędowo - rektyfikacyjna
Zbiornik fenolu
Zbiorniki na wodę pitną
Wanna podgrzewana
Suszarnia gazowa
Elementy konstrukcyjne filtrów odpylających
Głowice do dokowania okrętów
Zbiorniki dla zakładów chemicznych
Zbiorniki na olej roślinny V = 60m3
Zbiorniki na piwo
Nasze realizacje