Realizacje
Dwupłaszczowe naziemne zbiorniki technologiczne do magazynowania olejów napędowych i opałowych