POM Ropczyce

Producent i dostawca maszyn i urządzeń z branży gorzelniczej, wszelkiego rodzaju spawanych konstrukcji stalowych, wyrobów metalowych oraz instalacji przemysłowych.

Dwupłaszczowe naziemne zbiorniki technologiczne do magazynowania olejów napędowych i opałowych