POM Ropczyce

Producent i dostawca maszyn i urządzeń z branży gorzelniczej, wszelkiego rodzaju spawanych konstrukcji stalowych, wyrobów metalowych oraz instalacji przemysłowych.

Uprawnienia i certyfikaty

1. Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w Rzeszowie

a/ do wytwarzania zbiorników bez i niskociśnieniowych na materiały żrące lub trujące
- decyzja nr UC-22-43-W/1-99 z dnia 17.02.1999 r. .

b/ do naprawy zbiorników ciśnieniowych oraz bez i niskociśnieniowych na materiały żrące lub trujące
- decyzja nr UC-22-43-N/1-99 z dnia 17.02.1999 r. .

c/ do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
- decyzja nr UC-22-43-W/2-02 z dnia 18.03.2002 r. .

d/ do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
- decyzja nr UC-22-43-N/2-02 z dnia 18.03.2002 r. .

e/ do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych
- decyzja nr UC-22-43-E/1-04 z dnia 15.06.2004 r. .2. Ocena zgodności przez Jednostkę Notyfikowaną UDT-CERT na znak CE stałych zbiorników ciśnieniowych - moduł B1 , F i G dyrektywy 97/23/WE.

3. Zatwierdzenia typu Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie

a/ zbiorników pomiarowych o pojemnościach nominalnych V = 3 - 30 m3, jednokomorowych, naziemnych na spirytus
- decyzja nr ZT94/2004 z dnia 26.02.2004 r.

b/ zbiorników pomiarowych do cieczy o pojemnościach nominalnych V = 30 - 60m3, trzykomorowych, podziemnych na paliwa płynne ropopochodne
- decyzja nr ZT8/2009 z dnia 26.01.2009 r.